Plan dnia

Żłobek i Kluby Dziecięce

Tak wygląda typowy dzień w naszych placówkach :
7.00 – 9.00 – przyprowadzanie dzieci, indywidualne witanie każdego dziecka, poranna gimnastyka, zajęcia muzyczno-ruchowe w grupie, swobodne zabawy w kącikach tematycznych, zajęcia edukacyjne dla chętnych dzieci
9.00 – 9.45 – czynności higieniczne, spożywanie śniadania, kształcenie zdrowych nawyków
żywieniowych,
9.45 – 10.00 -czynności porządkowe,
10.00 – 12.00 -wyjście na świeże powietrze, zabawy na ogrodzie, zajęcia ruchowe (z wyjątkiem ekstremalnych warunków pogodowych np. burze, porywisty wiatr),
12.00 – 13.00 -czynności higieniczne, spożywanie obiadu, kształcenie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci
13.15 – 15.00 – czas odpoczynku, słuchanie muzyki, bajek czytanych przez opiekuna, spanie dla chętnych dzieci, organizowane zajęcia, swobodne zabawy w kącikach tematycznych,
15.00-15.30 – czynności higieniczne, spożywanie podwieczorku, kształcenie zdrowych nawyków
15.30 – 16.00 – czynności porządkowe, indywidualne żegnanie dziecka, rozmowy z rodzicami

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, są realizowane w taki sposób, by odpowiadały bieżącym potrzebom dzieci. Dzieci mają zapewnioną stałą uwagę, wsparcie i pomoc opiekunek.