Plan dnia

Tak wygląda typowy dzień w naszym Klubie Dziecięcym :
8.00 – 10.00 – przyprowadzanie dzieci do klubu, indywidualne witanie każdego dziecka, poranna gimnastyka, zajęcia muzyczno-ruchowe w grupie, swobodne zabawy w kącikach tematycznych, zajęcia edukacyjne dla chętnych dzieci
10.00 – 10.45 – czynności higieniczne, spożywanie śniadania, kształcenie zdrowych nawyków
żywieniowych,
10.45 – 11.00 -czynności porządkowe,
11.00 – 13.00 -wyjście na świeże powietrze, zabawy na ogrodzie, zajęcia ruchowe (z wyjątkiem ekstremalnych warunków pogodowych np. burze, porywisty wiatr),
13.00 – 14.00 -czynności higieniczne, spożywanie obiadu, kształcenie zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci
14.00 – 14.15 – czynności porządkowe
14.15 – 16.00 – czas odpoczynku, słuchanie muzyki, bajek czytanych przez opiekuna, spanie dla chętnych dzieci, organizowane zajęcia, swobodne zabawy w kącikach tematycznych, indywidualne żegnanie dziecka, rozmowy z rodzicami

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, są realizowane w taki sposób, by odpowiadały bieżącym potrzebom dzieci. Dzieci mają zapewnioną stałą uwagę, wsparcie i pomoc opiekunek.