Kontakt

Klub Dziecięcy „Osesek”
Os. Paderewskiego (obok restauracji Asia)
32-626 Jawiszowice
Osoba do kontaktu – Dominika Słatyńska
mail: klubdziecieyosesek@gmail.com
tel – 660 296 702

W sprawach dotyczących projektu „Klub dziecięcy „Osesek” drogą do Twojej aktywności
zawodowej” prosimy o kontakt z koordynatorem Piotrem Świąder – Kruszyńskim tel: 500 022 804,
mail: pj.kru@icloud.com