Klub Dziecięcy „Osesek”

Klub Dziecięcy „Osesek” to nasza pierwsza placówka, która powstała w ramach realizacji projektu Klub dziecięcy „Osesek” drogą do Twojej aktywności zawodowej.” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W Osesku opieką może być objętych 15 dzieci.

Zapraszamy do kontaktu

STATUT PALCÓWKI DO POBRANIA

REGULAMIN Klubu Dziecięcego Osesek