Klub Dziecięcy „Osesek” II

Klub Dziecięcy „Osesek” II

Klub Dziecięcy „Osesek” to nasza druga placówka, która powstała w ramach dofinansowania z Resortowego Programu Rozwoju Instytucji opieki nasz dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019.
W Osesku II opieką może być objętych 14 dzieci.

Zapraszamy do kontaktu