Żłobki Osesek

Żłobki „Osesek”

Żłobek „Osesek” i Żłobek „Osesek II to nasze  placówki, w których opieką mogą zostać objęte następujące ilości dzieci:

Żłobek „Osesek” – 25 dzieci

Żłobek „Osesek” II – 30 dzieci

Zapraszamy do kontaktu

STATUT Żłobka