Projekt Żłobek Osesek

Obecnie realizujemy projekt – Żłobek „Osesek” wspiera Twój sukces zawodowy!” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wsparciem objętych jest 25 uczestniczek, które dzięki projektowi mogą utrzymać zatrudnienie lub podjąć działania zmierzające do powrotu na rynek pracy. Dzięki realizacji projektu powstał nowy Żłobek dla 25 dzieci.

Żłobek został stworzony z myślą o dostosowaniu przestrzeni do potrzeb  najmłodszych oraz dzieci z niepełnosprawnością. Lokal znajduje się na parterze lokalu, przeszedł generalny remont zgodnie z wytycznymi MPiPS, Straży Pożarnej oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wyposażenie żłobka, w tym meble, zakupione sprzęty, dywany oraz zabawki są fabrycznie nowe, spełniają Polskie normy oraz posiadają wymagane atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Naszym atutem jest przestronna i nowocześnie urządzona sale zabaw. Sala wyposażona jest w zabawki oraz ergonomiczne meble i kąciki tematyczne.

Przestrzeń w naszym żłobku została zaplanowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Przestrzeń i wyposażenie są dostępne dla wszystkich osób, w tym również dostosowane do zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Stosujemy proste i intuicyjne rozwiązania, które są czytelne dla wszystkich bez względu na wiek, umiejętność czytania czy język którym się posługuje.

 

Celem projektu „Żłobek „Osesek” wspiera Twój sukces zawodowy!” jest ułatwienie 25 osobom z terenu gminy Brzeszcze sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 utrzymania zatrudnienia, podjęcia działań zmierzających do znalezienia miejsca na rynku pracy lub powrotu do pracy w okresie kwiecień 2020 – listopad 2020.
Grupą docelową projektu jest 25 osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie gminy Brzeszcze, opiekujących się dzieckiem do lat 3, bezrobotnych lub biernych zawodowo w tym przebywających na urlopie wychowawczym, pracujących w tym również przebywających na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim.
W ramach planowanych działań, na osiedlu Paderewskiego powstał żłobek mogący zapewnić opiekę dla 25 dzieci.
1 marca 2020 odbyła się rekrutacja do projektu. Uczestnicy będą mieli możliwość oddać swoje pociechy pod opiekę specjalistów, by móc utrzymać miejsce pracy, rozpocząć proces poszukiwania pracy, aktywizacji na rynku pracy lub powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym.
Przewidywany czas trwania opieki nad dzieckiem do lat 3 w ramach projektu – 8 miesięcy. Po zakończeniu realizacji projektu powstałe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do projektu.

Regulamin_rekrutacji – do pobrania
Formularz rekrutacyjny – do pobrania – jedyny dokument wymagany na etapie rekrutacji
Załączniki do pobrania

 

Biuro projektu zlokalizowane pod adresem:
Osiedle Paderewskiego 38 A
32-626 Jawiszowice
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 12.00 oraz dodatkowo we wtorki i czwartki o godzinie 17.30 – 19.00.

Osoba kontaktowa : Piotr Świąder – Kruszyński

tel : 500 022 804
mail: pj.kru@icloud.com

 

Nasz projekt dostępny jest dla osób niepełnosprawnych – wsparcie świadczone jest w miejscu dostosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Lokal znajduje się na parterze budynku, wejście główne, jak i wejścia do sal są pozbawione progów, co pozwala na komfortowe poruszanie się m.in. na wózku inwalidzkim. W lokalu znajdują się odpowiednio przystosowane toalety.

Podobnie biuro projektu przystosowane jest w pełni dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Lokal również znajduje się na parterze budynku, w lokalu znajdują się odpowiednio przystosowane toalety.

W wypadku potrzeby zapewnimy asystenta osoby niepełnosprawnej jak również transport z miejsca zamieszkania do miejsca wsparcia.

Osoby głuche i niedosłyszące zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły liczyć na wsparcie tłumacza języka migowego online.