Projekt Osesek

PROJEKT ZAKOŃCZONY!

Aktualnie realizujemy projekt „Klub dziecięcy „Osesek” drogą do Twojej aktywności zawodowej.” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest ułatwienie 15 osobom z terenu gminy Brzeszcze sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 podjęcia działań zmierzających do znalezienia miejsca na rynku pracy lub powrotu do pracy w okresie czasowym: sierpień 2018 – lipiec 2019. Grupą docelową projektu jest 15 osób zamieszkujących gminę Brzeszcze, opiekujących się dzieckiem do lat 3, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym przebywającycg na urlopie wychowawczym. Uczestnikami mogą być kobiety i mężczyźni – mieszkańcy gminy Brzeszcze, opiekujący się dzieckiem do lat 3 pozostający bezrobotni, bierni zawodowo lub przybywający na urlopie wychowawczym. Uczestnicy będą mieli możliwość oddać swoje pociechy pod bezpłatną opiekę specjalistów, by móc rozpocząć proces poszukiwania pracy, aktywizacji na rynku pracy lub powrotu do pracy po urlopie
wychowawczym. Przewidywany czas trwania opieki nad dzieckiem do lat 3 w ramach projektu – 12 miesięcy.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do projektu.
Regulamin – do pobrania
Formularz rekrutacyjny – do pobrania
Załączniki – do pobrania

Biuro projektu zlokalizowane pod adresem:
Ul. Dworcowa 13
32-620 Brzeszcze
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 19.00
Osoba kontaktowa : Piotr Świąder – Kruszyński
tel : 500 022 804
mail: pj.kru@icloud.com