Startuje rekrutacja do naszych placówek na rok 2022/2023 !

Jeżeli jesteś zainteresowany/zainteresowana zapisaniem swojego dziecka do żłobka zapraszamy do nas! Ilość miejsc ograniczona! O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Co należy zrobić ? 

  1. Wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka (Wniosek do pobrania tutaj) 
  2. Przesłać (najpóźniej do 30 marca) wypełniony wniosek na mail: klubdzieciecyosesek@gmail.com
  3. Poczekać cierpliwie na decyzje i kontakt z naszej strony. Informacje o przyjęciu dziecka do placówki przekażemy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. 

Po zakwalifikowaniu się do placówki, należy uiścić kwotę wpisowego w wysokości 300,00 zł. 

Opłaty za żłobek i kluby dziecięce (tożsamy wymiar godzin i opieka) 

  • czesne – 900,00 zł 
  • wyżywienie – 15 zł/dzień. 

Przypominamy również o możliwości otrzymania bonu żłobkowego z Gminy Brzeszcze dla rodziców pracujących (250,00 zł) lub uzyskania dopłaty do żłobka w urzędzie gminy/miasta w Twoim miejscu zamieszkania (jeżeli miejscowe prawo zakłada taką dopłatę)  oraz wsparcia w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego dla dzieci nie objętych kapitałem podstawowym (400,00 zł) – więcej szczegółów (https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250)

W razie pytań zapraszamy do kontaktu! 

Żłobek i Kluby Dziecięce „Osesek” 

Os. Paderewskiego 38

32-626 Jawiszowice

tel – 534 337 313

mail: klubdzieciecyosesek@gmail.com