18.03.2020 – Wyniki rekrutacji do projektu!

Szanowni Państwo

Zakończyliśmy rekrutacje do projektu Żłobek „Osesek” wspiera Twój sukces zawodowy! dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Oto lista uczestniczek zakwalifikowanych i lista rezerwowa:

Lista uczestników/uczestniczek zakwalifikowanych do  projektu Żłobek Osesek oraz lista rezerwowa. 

Do każdej z uczestniczek wyślemy indywidualnego maila ze szczegółami.

Ponadto informujemy, że ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, nie możemy na tą chwile wskazać precyzyjnie, od kiedy rozpocznie się wsparcie – opieka nad dzieckiem. Będziemy stale monitorować sytuacje i kontaktować się indywidualnie.