01.02.2020 – Zapraszamy do nowego projektu!

Obecnie staruje nowy projekt – Żłobek „Osesek” wspiera Twój sukces zawodowy!” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Celem projektu jest ułatwienie 25 osobom z terenu gminy Brzeszcze sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 utrzymania zatrudnienia, podjęcia działań zmierzających do znalezienia miejsca na rynku pracy lub powrotu do pracy w okresie kwiecień 2020 – listopad 2020. 

Grupą docelową projektu jest 25 osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie gminy Brzeszcze, opiekujących się dzieckiem do lat 3, bezrobotnych lub biernych zawodowo w tym  przebywających na urlopie wychowawczym, pracujących w tym również  przebywających na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. 

W ramach planowanych działań, na osiedlu Paderewskiego powstanie żłobek mogący zapewnić opiekę dla 25 dzieci. Obecnie na ukończeniu są prace adaptacyjne.

1 marca 2020 ruszy rekrutacja do projektu. Uczestnikami mogą być kobiety i mężczyźni – mieszkający, pracujący lub uczący się na terenie gminy Brzeszcze, opiekujący się dzieckiem do lat 3. Uczestnicy będą mieli możliwość oddać swoje pociechy pod opiekę specjalistów, by móc utrzymać miejsce pracy, rozpocząć proces poszukiwania pracy, aktywizacji na rynku pracy lub powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym. 

Przewidywany czas trwania opieki nad dzieckiem do lat 3 w ramach projektu – 8 miesięcy. Po zakończeniu realizacji projektu powstałe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób. 

Szczegóły tutaj

Dodaj komentarz