O nas

Witamy na  stronie internetowej informującej o naszych placówkach.

Prowadzimy dwa Kluby Dziecięce – Klub Dziecięcy „Osesek” i Klub Dziecięcy „Osesek” II.
Obecnie staruje nowy projekt – Żłobek „Osesek” wspiera Twój sukces zawodowy!” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest ułatwienie 25 osobom z terenu gminy Brzeszcze sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 utrzymania zatrudnienia, podjęcia działań zmierzających do znalezienia miejsca na rynku pracy lub powrotu do pracy w okresie kwiecień 2020 – listopad 2020. W ramach projektu powstaje nowy żłobek przystosowany do opieki na 25 dziećmi do lat 3. Szczegóły – Projekt Osesek

Dlaczego warto nam zaufać?
Ponieważ wiemy co jest najlepsze dla Twojego dziecka.
Czuwamy nad jego zdrowiem, bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem budując zdrowe relacje z
rówieśnikami i osobami dorosłymi.
Charakteryzuje nas:
– dostosowana do potrzeb dzieci opieka i pielęgnacja
– realizacja celów i zadań w postaci odpowiedniego stymulowania rozwoju dzieci
– kształtowanie odporności emocjonalnej w nowych sytuacjach
– rozwijanie wartości artystycznych (muzyka, plastyka)
– ćwiczenia mowy
– najnowsze gry i zabawy, również w grupach.

Zapraszamy serdecznie